Algemene leden informatie

Op deze pagina vind je de statuten, het huishoudelijk-, de haven- en expoitatiereglementen van onze mooie Watersportvereniging Jan van Ketel. Deze pagina is exclusief voor leden.
Tevens zijn op deze pagina de notulen van de voorjaars- en naarjaarsvergaderingen gepubliceerd. Tijdens deze vergaderingen worden de belangrijkste beslissingen samen met de leden van onze vereniging genomen. In de notulen vind je meer over het reilen en zeilen van onze vereniging, de voortgang van de ontwikkelingen aan ‘de Meerkoet’ en verder alles wat ons bezig houdt.
Algemene leden informatie
Een nieuw initiatief voor deze pagina is ons kersverse nieuwsblad ‘Ketelbinkie’. Ontstaan in het voorjaar van 2012. De nieuwsbrief is vernoemd naar de boot van de oprichter, Jan van Ketel. In ‘Ketelbinkie’ staan alle nieuwtjes van de vereniging en de belangrijkste mededelingen van het bestuur. Maar ook komen de leden aan het woord. We hopen dat het initiatief in de toekomst uitgroeit tot een begrip in de vereniging!
Post je idee of initiatief op secretaris@wsvjanvanketel.nl
Wingerdstraat 21, 1741 TP Schagen