Watersportvereniging Jan van Ketel

Terugblik watersportseizoen 2020

Het watersportseizoen 2020 sluiten we af na een, we kunnen wel stellen, zeer bewogen jaar. Na een zachte winter werd het Covid-19 virus ook in Nederland geconstateerd wat inhield dat de haven kort op slot ging waardoor de ledenvergadering met o.a. de benoeming van ondergetekende niet door kon gaan. Hoe lang dit zou gaan duren en wat de invloed op het watersportseizoen zou zijn was toen nog ongewis.
Juist in de periode waarin we onze boot klaar gaan maken voor het komende seizoen werd Covid-19 alias Corona virus geconstateerd in Nederland. De afsluiting van de haven was al snel het gevolg wat natuurlijk ook veel vragen en voor het bestuur ook zorgen met zich mee bracht. Immers waren de inkomsten uit passanten in de maanden april, mei en juni zero te noemen. Als bestuur moest er ook snel gehandeld worden op straffe van forse boetes. Gelukkig was de afsluiting van de haven van korte duur. Na versoepeling van de maatregelen in juli konden de sanitaire ruimtes onder strikte voorwaarden deels open. En door deze versoepelingen kwam het watersportseizoen al snel op gang en ging de botenverkoop in de lift. Ook bij ons steeg het aantal ligplaatsaanvragen in korte tijd enorm.

Versoepelingen pakte goed uit

Nu, eind oktober 2020, kunnen we wel stellen dat de periode van versoepeling voor de watersport en dus ook voor onze haven heel goed was. We hebben zelfs iets meer passantengelden kunnen innen dan vorig jaar! Heel prettig was ook de aanschaf van een mobiel PIN/Betaalautomaat waarmee de passanten het havenkantoor konden mijden en de havenmeesters de anderhalve meter in acht konden nemen. Een pluim verdienen de havenmeesters en haven commissarissen belast met de indeling van toch wel veel boten in één keer.
In het voorseizoen is er achter de schermen hard gewerkt aan zowel een compleet nieuwe website als het inrichten van de google zoekopties. We zien de website bezoeken stijgen en daarmee vinden de zoekmachines ons belangrijker en worden we beter gevonden op gerelateerde zoekwoorden. Reviews kunnen geschreven worden en op de website kunnen diverse formulieren ingevuld worden voor aan- en afmelden maar ook voor het aanvragen van een aanvraag ligplaats.
In september hebben we dan ook eindelijk, onder strikte voorwaarde en net voor een nieuwe persconferentie waarin de regels weer strenger werden, een ledenvergadering kunnen organiseren. We konden zo 2019 afsluiten en 2020 begroten terwijl het jaar al bijna voorbij is?! We hadden de tijd dan ook nodig en konden de vergadering omstreeks 23.25 uur afsluiten.
Ik voel mij bevoorrecht om als voorzitter verkozen te zijn. Ik zal mij de komende jaren maximaal inzetten om het succes van onze vereniging verder te vergroten. Rest mij aan iedereen dank te zegen voor het begrip en de geboden hulp!
Blijf gezond
Serge Verhulp | Voorzitter