Interessante links voor u!

Op deze pagina vind u relevatie links die met watersport te maken hebben. Mist er nog een link? Neem dan gerust contact met ons op en wij zullen de link zo spoedig mogelijk op deze pagina toevoegen.
Algemene informatie
Gemeente Schagen
De algemene site van de gemeente Schagen. Allerlei informatie over de gemeente, wat er te doen is en waar je moet zijn!
Gemeente Schagen
De huisartsendienst in Schagen.
Watersportinformatie
Nieuws van het KNMC
Welke ontwikkelingen zijn er aan de gang die voor de motorbootvaarders van belang of interessant zijn? Welke rol speelt de KNMC daarin? Watersportnieuws, de KNMC in het nieuws en KNMC-nieuws, alles overzichtelijk achter elkaar gezet.
Varen doe je samen
Het wordt steeds drukker op het water. Tegen de achtergrond van de stijgende welvaart is de recreatievaart in Nederland in de afgelopen decennia explosief gegroeid. Naast het plezier dat watersporters ervaren van hun vrijetijdsbesteding is de recreatievaart ook in economisch en toeristisch opzicht een belangrijke factor geworden voor Nederland.
CBR
Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR (voorheen Stichting VAMEX) recreatievaartexamens af. Het gaat hierbij om het Klein Vaarbewijs I en II en het Groot Pleziervaartbewijs II. Ook verzorgt het CBR dan de uitgifte van vaarbewijzen en ICC’s voor de recreatievaart.
Tienstra Organisatie Nautische Opleidingen
Voor de watersport organiseert TON klein vaarbewijs, theoretische kustnavigatie, marifoon, gmdss / marcom-B cursussen. Voor de beroepsvaart verzorgen zij de opleidingen groot vaarbewijs, beperkt groot vaarbewijs, opleiding sluis en brugbediening, zeilbewijs en marcom-A.
Watersportverbond
Welkom bij de websites van het watersportverbond!
Informatie over het winterklaar maken van je schip!
Winterklaar van je schip maken dient om lang stilliggen en vorst geen schade te laten berokkenen aan je schip. Over wel of niet in het water overwinteren zijn de meningen verdeeld. In het water is de kans op vorstschade in ieder geval kleiner dan op de wal, omdat de romp de watertemperatuur zal aannemen.
Toertochten en voorbereiding
Informatie ligplaatsen in Nederland
Interessante site bij het plannen van je toertocht. Informatie over jachthavens, voorzieningen etc.
Toertochten met de motorboot!
Reisverhalen in het blad Motorboot over toertochten van ervaren motorbootvaarders!
Berichten voor de scheepvaart
Vaarweginformatie
Vooral ’s zomers is het druk op de Nederlandse vaarwegen. De recreatievaart neemt dan toe. Op deze pagina is vaarweginformatie in Nederland.
Het KNMI
Meer informatie over het weer rond de haven in Schagen. Door het KNMI met kaarten ter voorbereiding van toertochten door Noord Holland en ver daarbuiten! Neerslagradar, waarschuwingen 0-48 uur vooruit, voorspellingen en actuele weerwaarnemingen!
De waterkamer
De berichten van de Waterkamer gaan over nautische zaken als vaarwegstremmingen, doorvaarhoogten en waterstanden, maar ook over veiligheidsaspecten als hoogwaterberichtgeving, stormwaarschuwingen voor de dijken in het IJsselmeergebied en dreigende watertekorten.
Navtex
NAVTEX berichten op internet! Voor als je vanuit de jachthaven WSV Jan van Ketel Schagen je tochten over zout water aan het voorbereiden bent.
Stremmingen op de vaarwegen van Nederland
Wanneer je gaat varen is het verstandig eerst de situatie op het water te checken. Op de kaart op deze link vind je de actuele stremmingen in heel Nederland. Zo weet je atlijd de actuele situatie en hoe of waar je moet omvaren.
AIS (Automatic Information System)
Op Marinetraffic.com vind je alle schepen uitgerust met AIS. Het geeft je inzicht in schepen met AIS (vanaf 300 BRT verplicht) bij jouw in de buurt. Op een serieuze kaart en “real time”. Erg interessant voor de actieve watersporter.